Trening for bedrifter

Få tilpasset trening for din bedrift

Ansattes helse er det største fokuset en bedrift bør ha og her har trening og fysisk aktivitet en viktig rolle. Jeg kjører trening for bedrifter. Treningen tilpasses både individ- og gruppenivå. Under covid-19 kjøres treningen digitalt.

Kontakt meg for en uforpliktende samtale.